Mindray BC-5800

portfolio image

auto analizer

سل کانتر هماتولوژی اتو لودر دار Mindray جهت آزمایشات CBC

(شمارش و افتراق سلول های خونی)